Serwis

Umowa Polinar z Robinson Helicopter Company nakłada na dealera obowiązek utworzenia na jego obszarze działania, autoryzowanego centrum obsługi serwisowej. Proponowane przez nas śmigłowce ze względu na nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne oraz prostotę konstrukcji nie wymagają stałego nadzoru i obsługi serwisowej, a podstawowe czynności przeglądu przedlotowego, a w szczególności sprawdzenie jakości paliwa w zbiornikach oraz wizualne oględziny określonych miejsc w śmigłowcu, wykonywać może sam pilot na podstawie instrukcji opracowanej przez producenta. Zakres obowiązkowych czynności obsługowych przy śmigłowcu R44 ustalony przez producenta, obejmuje zarówno prace związane z wymianą oleju po 50 godzinach eksploatacji, jak również przeglądy po każdych 100-godzinach lub raz w roku (w zależności, co nastąpi wcześniej). W przypadku R66, co 100 godzin lub raz w roku oraz przegląd silnika jedynie, co 200 godzin. W celu stworzenia warunków do prawidłowej eksploatacji zakupionego śmigłowca, W oparciu o standardy i wymogi producenta oraz aktualne przepisy lotnicze, nasza firma zapewnia fachową obsługę techniczną przy wykonywaniu wszystkich czynności obsługowych oraz wszelkich prac zarówno w okresie obowiązywania ograniczonej gwarancji udzielanej przez producenta, jak i po jej upływie (obecnie gwarancja została wydłużona do 2 lat)

W naszym centrum serwisowym zatrudniamy mechaników śmigłowcowych o wieloletnim doświadczeniu, przeszkolonych dodatkowo w fabryce Robinson Helicopter Company w Los Angeles, posiadających stosowne certyfikaty wystawione przez polskie władze lotnicze. Nasz serwis zlokalizowany jest na lotnisku Pobiednik Wielki, jako pierwszy w Polsce otrzymał europejski certyfikat EASA nr PL.145.017. Oprócz tego w naszym kraju dostępnych jest 7 serwisów w tym także mobilne dojeżdżające do miejsca stacjonowania śmigłowca. Koszty czynności obsługowych ponosi użytkownik śmigłowca, według stawek ujętych w cenniku. Ceny materiałów eksploatacyjnych i oryginalnych części zamiennych zużytych do wykonania zleconych czynności oparte są na aktualnych cennikach Robinson Helicopter Company. Informujemy, że posiadamy odpowiedni zapas oryginalnych części zamiennych, które w razie potrzeby mogą być wymienione, oraz współpracujemy z szeregiem renomowanych w świecie firm lotniczych, które w uzasadnionych przypadkach są nam zawsze pomocne. W przypadkach koniecznych odpowiednie oryginalne części sprowadzamy bezpośrednio do producenta.

Certyfikat PL.145.017 kliknij aby zobaczyć cały

Nie można załadować - APPROVAL CERTIFICATE

Certyfikat PL.CAO.0051kliknij aby zobaczyć cały

Nie można załadować - CERTYFIKAT ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA CIĄGŁĄ ZDATNOŚCIĄ do LOTU