Szkolenia pilotów

Aktualne polskie uregulowania prawne umożliwiają przeprowadzenie indywidualnego przeszkolenia i zdobycia licencji pilota lekkich śmigłowców LAPL(H) lub licencji pilota śmigłowcowego turystycznego PPL(H). W przypadku licencji LAPL(H) do jej uzyskania wymagana jest mniejsza liczba wylatanych godzin natomiast jest ograniczona do śmigłowców o masie nieprzekraczającej 2 ton i maksymalnie 3 pasażerów na pokładzie, co przypadku śmigłowców Robinson do celów prywatnych zupełnie wystarcza. Konieczne przeszkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną, a jego długość uzależniona jest od już posiadanych uprawnień lotniczych i doświadczenia. W przypadku, gdy szkolenie rozpoczyna się od podstaw - szkolenie teoretyczne to około 100 godzin szkolenia naziemnego, z czego większość może się odbyć, jako samokształcenie na podstawie specjalnych opracować i około 40 godzin praktycznej nauki lotów. Oba etapy mogą być przeprowadzone równolegle. Każdy z kandydatów do uzyskania licencji pilota turystycznego zobowiązany jest również do uzyskania odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Lekarze orzecznicy, u których można wykonać odpowiednie badania znajdują się już w każdym większym mieście, a aktualne wymagania odnośnie warunków zdrowotnych dla pilotów turystycznych są podobne do tych na prawo jazdy.

Z powodów praktycznych i ekonomicznych, proponujemy szkolenie na własnym śmigłowcu, gdyż wtedy każdy lot w celach "służbowych" pod wprawnym okiem instruktora, jest jednocześnie lotem szkolnym. Ponadto rozliczenie kosztów następuje, jako normalna eksploatacja śmigłowca.

Wysokiej klasy piloci instruktorzy posiadający ogromne doświadczenie i bardzo duży nalot (rzędu kilku tysięcy godzin) wylatanych w najtrudniejszych warunkach pogodowych i w różnych regionach kraju, a w szczególności w górach, są gwarantem wysokiej jakości szkolenia. Oprócz proponowanej formy uzyskania licencji pilota i samodzielnego pilotowania śmigłowca, istnieje również możliwość zatrudnienia u siebie pilota (posiadającego już stosowne uprawnienia), który mógłby być w pełni dyspozycyjny i realizować określone zadania. Ponad powyżej przedstawione propozycje, istnieje również możliwość odbycia szkolenia w wymaganym zakresie bezpośrednio w USA. Czas takiego intensywnego kursu to ok. 4 tygodnie. Ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące personelu lotniczego i procedury formalne w zakresie poruszania się w przestrzeni powietrznej, szkolenie musi zawsze być zakończone egzaminem z części teoretycznej i praktycznej, złożonym przed Państwową Lotniczą Komisją Egzaminacyjną, na wniosek, której wydawana jest licencja pilota.