Procedura zakupu

1

Firma Polinar Sp. z o.o. proponuje zapoznanie się z:

  1. danymi technicznymi, osiągami, kosztami, warunkami eksploatacji,
  2. warunkami gwarancyjnymi producenta,
  3. warunkami zakupu i możliwościami użytkowania w Polsce.

2

Po uzgodnieniu dodatkowego wyposażenia (awioniki, koloru) następuje podpisanie zamówienia i umowy sprzedaży połączone z wpłatą bezzwrotnego depozytu w wysokości określonej i wymaganej przez Robinson Helicopter Company, a zależnej od wybranego modelu

3

Po złożeniu zamówienia i dokonaniu wpłaty zaliczki, producent (Robinson Helicopter Company w  Torrance w U.S.A.) nadaje numer fabryczny i określa przewidywany termin zakończenia produkcji zamówionego śmigłowca.

4

Po wezwaniu do zapłaty przez producenta (tj. na około 14 dni przed zakończeniem montażu śmigłowca w fabryce) Kupujący przekazuje pozostałą należność za śmigłowiec na konto firmy Polinar Sp. z o.o., zgodnie z zawartą umową.

5

Koszt demontażu i przygotowania śmigłowca do transportu w fabryce RHC wynosi:

  • dla modeli R22 - 5.000 USD
  • dla modeli R44 - 8.000 USD
  • dla modeli R66 - 9.000 USD
Cena przewozu jest uzależniona od środka transportu (morski - około 6 tygodni, lotniczy - około 4 dni). Ze względu na zmieniające się stawki za przewóz, ich wysokość podawana jest każdorazowo na życzenie Klienta. Koszt ponownego montażu śmigłowca jest określany w zależności od kompletacji danego egzemplarza. Ponowny montaż po transporcie i przeprowadzenie procedury rejestracji są wykonywane na podstawie oddzielnej umowy.

6

Po dostarczeniu śmigłowca do miejsca przeznaczenia dokonany zostanie montaż, obloty techniczne oraz przygotowanie śmigłowca do eksploatacji pod nadzorem inspektora z Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz wystawienie Świadectwa Zdatności do Lotu.

7

Rejestracja na właściciela może być przeprowadzona przez Polinar Sp. z o. o. na podstawie odrębnej umowy.

8

Wydanie śmigłowca gotowego do eksploatacji następuje po zapłacie pełnej ceny transakcji na lotnisku Pobiednik Wielki.